Hava nasıl ora larda? Sizin ora larda deği l
yukarda, hu size diyorum yukardaki ler!
Hay Allah beni duymuyorlar; lafa da ldılar
sanırım bun lar gene.
İşi gücü bırakıp lafa da lan lar yarışması
açılsa bizim bu ka lfayla çırak birinci gelirler
kesin. Neyse ben bir koşu gidip geleyim
yan larına; işler ne a lemde bir baka lım hele.
***
Oooo, muhabbet koyulaşmış efendi ler. Hava
ne durumda bakıp kolaçan ettiniz mi? Ne var
ne yok etrafta hiç kafanızı dışarı çıkartıp
baktınız mı hı?
- İlla ki ustam, hatta yağmur yağmıyor
uzun süredir acaba nedendir diye ona bir
baktık. Umuyoruz yakın bir zamanda yağacak,
biraz olsun serin leyeceğiz.
İyi baka lım hayta lar. Geç ka lmayın işiniz
bitince hemen dönün!
- Peki ustacım.
Çocuklara söylemedim can ları sıkılmasın
diye ama işler sarpa sarmış durumda uzun
süredir yahu. Yağmur bir an önce gelse de
şehrin su işleri biraz rahatlasa. Bi liyorsunuz
bir kuvvetli yağmur su kaynaklarımızı da
insanımızı da hemencecik rahatlatıverir.
Yağmur bir rahmet olup iner yeryüzüne.
Bir büyük nimettir bi lene… Baksanıza bizim
ka lfayla çırak an lamışlar demek ki yağmurun
bir büyük nimet ve rahmet olduğunu.
Aferin on lara!
5
KONYA ÇOCUK
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...44