2
KONYA ÇOCUK
KONYA ÇOCUK Dergisi
Yıl: 1/ Sayı:3 / Eylül-Ekim 2012
sahibi
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ adına
Tahir Akyürek
genel koordinatör
Dr. Mücahit Sami Küçüktığlı
genel yayın yönetmeni
ve yazı işleri müdürü
Muhammet Ali Orak
editörler
Mehmet Akif Sarıkaya
Vura l Kaya
görsel yönetmen
Tahir Yaman
Eylül 2012
Çocuk Kitaplığı
Süreli Yayınlar No: 1
irtibat
Konya Büyükşehir Belediyesi
Kültür ve Sosya l İşler Daire Başkanlığı
Mevlana Kültür Merkezi
Karatay\Konya
Telefon: (0332) 352 81 11
e-posta: konyabldcocuk@gmai l.com
baskı ve ci lt
Damla Ofset A.Ş.
Büsan Organize San. Kosgeb Cad.
10631 Sk. No: 4 Karatay/KONYA
Tel: (0332) 345 00 10
Sertifika No: 14972 / Ekim 2012
Yayın Türü: Yerel - Süreli
Dergide kullanılan yazı, fotoğraf, grafik, resim
ve illüstrasyonların sorumluluğu eser sahibine
aittir ve her hakkı saklıdır. İzinsiz çoğa ltılamaz ve
kullanılamaz.
YARIM ELMA
10
MESNEVİ’DEN
16
ESKİ
VE YENİ ŞEHİR
20
EĞLENCELİ
BİLGİLER
24
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...44