Okullar açıldı. Yaz tati li sona erdi. Nede çok öz lemişiz öğretmenimizi, arkadaşlarımızı, sınıfımızı, okulumuzu…
Önce öz lediklerimiz le kucaklaşacağız, sonra yaz boyu öğrendiklerimizi, yaptıklarımızı sınıf arkadaşlarımız la ve
öğretmen lerimiz le paylaşacağız. Yeni heyecan lara, öğrenmelere ve ufuklara yelken açacağız.
Siz ler bu ülkenin göz bebekleri, umutları, öz lemleri, haya lleri hatta nefeslerisiniz. Bir ülkenin zengin liği,
gelişmişliği ve liderliği eğitimli insan gücü i le ölçülmektedir. Siz ler üzerinize düşeni yapacak; tarihten gelen
sorumluluğunuzun bi lincinde dünyayı aydın latmak için eğitim ve öğretimden en yüksek derecede fayda lanacak,
insan lık için ça lışacaksınız.
Bi linçli bir neslin yetişmesine katkı sunmak adına biz ler de yerel yönetimler olarak üzerimize düşeni
yapıyoruz. Okullarımızın bina larını, bahçelerini ve sa lon larını siz lerin daha iyi fayda lanacakları konuma
getirmenin yanı sıra, süreli ve süresiz çeşitli yayın larımız la da gelişiminize destek vermeye devam ediyoruz.
Şunu bi lmenizi isterim; yeni dostluklara, bi lgi lere, ufuklara, kardeşliklere, huzura ancak el ele vererek
ulaşabi liriz... Coşkulu renkleriniz le biz büyüklere de örnek olun; el ele verin. Geleceği hem kendiniz için hem
biz ler için umut var kılın. Sevginiz le, saf ve temiz duygularınız la Konya’yı kucaklayın. Şehrimizi ve ülkemizi
kardeşlik şarkılarının okunduğu gözyaşlarının yerini gülücüklerin doldurduğu ufuklara taşıyın.
Konya Çocuk dergisi 3. sayısı hayırlı olsun. Göz lerinizden öperim.
Tahir AKYÜREK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
1
KONYA ÇOCUK
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...44