10
KONYA ÇOCUK
YARIM ELMA
Yazan: Musa Mert
Resimleyen: Sevgi İçigen
Oldukça soğuk bir gündü. Her yer buz kesiyordu. Güneş
çok parlaktı. Olanca çabasına rağmen havayı ısıtamıyor,
ya lnızca buzları ışıldatabi liyordu. E lleri bastonlarına
daya lı, eski lerden dem vurup, isteksizce bugüne dönen,
saçları saka lları ak iki ihtiyarın muhabbeti vardı Kötü Dağ
i le Karaca Dağ arasında. Bembeyaz gelinliği i le Hasan Dağı,
uzaktan, tebessümle onları izliyordu. Kümesin kapısından
süzülen ışığın a ltında, dişi lerine hava olsun diye kabarıp
si lkindi erkek hindi. E lektrik direğindeki şaşkın baykuş önce
başını sağa sola çevirdi. Sonra umursamaz bakışlarla, gece
eksik bıraktığı ötüşü tamamlamaya ça lıştı.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...44